Занадто довго? Відобразити завантажені елементи.
Сторінка завантажується...
ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ
Rob Bye 325768
Vlad Tchompalov 248830
Jeshoots Com 436787

Етапи вступу

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та спеціаліста на здобуття ступеня магістра

Денна та Заочна форми навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування розпочинається 14 травня та закінчується о 18.00 годині 05 червня 2018 року

Реєстрація електронних кабінетів розпочинається 14 травня та закінчується о 24.00 годині 05 червня 2018 року

Реєстрація та складання додаткового вступного випробування, для осіб які вступають з інших спеціальностей, розпочинається 14 травня та закінчується 31 травня 2018 року.

Подача електронних заяв розпочинається з 02 липня та закінчиться 09 липня (для осіб, які складають вступні іспити) та 26 липня 2018 року (для осіб за результатами єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування)

Основна сесія єдиного вступного іспиту (іспиту з іноземної мови) 11 липня 2018 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування 13 липня 2018 року

Оприлюднення рейтингових списків вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування не пізніше 13 серпня 2018 року

Виконання умови до зарахування (подача оригіналів документів)  до 18.00 години 18 серпня 2018 року

Зарахування вступників не пізніше 18.00 години 20 серпня 2018 року

Денна та Заочна форми навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 14 травня та закінчується о 18.00 годині 05 червня 2018 року

Реєстрація та складання додаткового вступного випробування, для осіб які вступають з інших спеціальностей, розпочинається 14 травня та закінчується 31 травня 2018 року.

Подача заяв та документів розпочинається з 02 липня та закінчиться 09 липня (для осіб, які складають вступні іспити) та 26 липня 2018 року (для осіб за результатами єдиного вступного іспиту)

Основна сесія єдиного вступного іспиту (іспиту з іноземної мови) 11 липня 2018 року

Фахове вступне випробування проводиться з 02 липня по 29 липня 2018 року

 

Оприлюднення рейтингових списків вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування не пізніше 13 серпня 2018 року

Виконання умови до зарахування (подача оригіналів документів)  до 18.00 години 18 серпня 2018 року

Зарахування вступників не пізніше 18.00 години 20 серпня 2018 року

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ ВСТУПНИКАМ,
ДЛЯ ВСТУПУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ НА НАВЧАННЯ
ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ МАГІСТР

 • Заява (заповнюється в приймальній комісії та підписується вступником);
 • Диплом бакалавра (спеціаліста) з додатком (оригінал та копія);
 • Медична довідка – форма 086-У/О (тільки для вступників спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 • 6 фото (3 х 4);
 • Копія паспорта;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія приписного посвідчення (для вступників денної форми навчання);
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5;
 • Оригінал та копія послужної книжки моряка при наявності (для вступників спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 • Оригінал та копія робочого диплому при наявності (для вступників спеціальності 271 Річковий та морський транспорт)

ПРИ ПОДАННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ – НАЯВНІСТЬ ЇХ ОРИГІНАЛІВ ОБОВ`ЯЗКОВА!!!

Всі копії документів завіряються технічними секретарями приймальної комісії Університету при наявності оригіналів або подаються завірені нотаріально!