НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Files 1614223 960 720
Concept 1868728 1280
Time 2980690 1280

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ КОМІСІЇ, РІШЕННЯ МОН


з/п
Протокол
Ліцензійної комісії МОН
Дата засідання
Ліцензійної комісії
Файл Наказ МОН Дата наказу Сканкопія наказу
1 67/2 05.09.2017 Завантажити 189-л 06.09.2017 Завантажити
2 68/2 13.09.2017 Завантажити 192-л 13.09.2017 Завантажити
3 69/2 19.09.2017 Завантажити 199-л 19.09.2017 Завантажити
4 70 28.09.2017 Завантажити 203-л 28.09.2017 Завантажити
5 71/2 03.10.2017 Завантажити 206-л 03.10.2017 Завантажити
6 75/2 23.11.2017 Завантажити 285-л 23.11.2017 Завантажити
7 76/2 29.11.2017 Завантажити 378-л 29.11.2017 Завантажити
8 77/2 07.12.2017 Завантажити 379-л 07.12.2017 Завантажити
9 78 14.12.2017 Завантажити 469-л 14.12.2017 Завантажити
10 79/2 21.12.2017 Завантажити 491-л 21.12.2017 Завантажити

 

Правила прийому 2018

Державний університет інфраструктури та технологій (далі – Університет) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціальностями, напрямами підготовки (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на четвертий та наступні курси проводиться за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору (додаток 1 до Правил прийому). У тому числі у відокремлених структурних підрозділах (Київський інститут залізничного транспорту, Інститут управління, технологій та права імені гетьмана Петра Коношевича-Сагайдачного, Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Дунайський факультет морського та річкового транспорту, Миколаївський факультет морського та річкового транспорту).

Прийом документів здійснюється відбірковими комісіями за адресами:

м. Київ, вул. Івана Огієнко, буд. 19, т.(044)591-51-89 відбіркова комісія Київського інституту залізничного транспорту (КІЗТ)

За спеціальностями для здобуття ОС бакалавра:

 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • 273 Залізничний транспорт;
 • 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті).

За спеціальностями для здобуття ОС магістр:

 • 141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані;
 • 273  Залізничний транспорт;
 • 275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті.

м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9, т.(044)482-51-38 відбіркова комісія Київського інституту водного транспорту та Інституту управління технологій та права (КІВТ та ІУТП)

За спеціальностями для здобуття ОС бакалавра:

 • 051 Економіка;
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 Менеджмент;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 075 Маркетинг;
 • 081 Право;
 • 121 Інженерія програмного забезпечення;
 • 122 Комп’ютерні науки;
 • 271 Річковий та морський транспорт;
 • 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті).

За спеціальностями для здобуття ОС магістр:

 • 051  Економіка;
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 072  Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 Менеджмент;
 • 081 Право;
 • 121 Інженерія програмного забезпечення;
 • 271 Річковий та морський;
 • 281  Публічне управління та адміністрування.