Занадто довго? Відобразити завантажені елементи.
Сторінка завантажується...
Навчальний центр післядипломної освіти

Директор

Чернова Людмила Олександрівна

З метою забезпечення потреб залізничної галузі у перепідготовці та підвищенні кваліфікації  керівників і спеціалістів в Університеті у 1996 р. на підставі ліцензії і Положення, на умовах внутрішнього госпрозрахунку був створений та здійснює освітянські послуги факультет післядипломної освіти (ФПО), який з липня 2017 року функціонує як Навчальний центр післядипломної освіти (НЦПО).

В НЦПО підвищують свою кваліфікацію керівники і спеціалісти різних структурних підрозділів залізничної галузі України, підприємств, організацій, користувачів послуг залізничного транспорту (власники під’їзних залізничних колій, підприємства промислового залізничного транспорту, метрополітен, експедиторські та операторські компанії, власники рухомого залізничного транспорту та ін.)

Ліцензійний обсяг – 1000 осіб на рік.  

Підвищення кваліфікації керівників і фахівців залізниць, користувачів послуг залізниць здійснюється на договірних умовах за встановленим графіком з використанням очної та дистанційної форми навчання, протягом одного, двох або трьох тижнів за навчально-тематичними планами (72 години), які розробляються в Центрі, разом з відповідними кафедрами, узгоджуються з Департаментами ПАТ «Українська залізниця» та підприємств замовників і затверджуються Ректором Університету та Департаменту управління персоналом Укрзалізниці. Інформацію про терміни навчання і їхню вартість можна отримати за контактними телефонами та на сайті.

У навчальному процесі беруть участь професорсько-викладацький склад Університету, керівники і спеціалісти міністерств і відомств України, ПАТ «Українська залізниця» та інші. Під час навчання слухачі мають можливість отримувати потрібні законодавчі акти та нормативні документи, літературу, користуватися бібліотекою, Інтернетом, комп’ютерною технікою в навчальному комп’ютерному класі.

Іногородні слухачі забезпечуються житлом у гуртожитку або готелі, з належними умовами для відпочинку, самопідготовки, побуту.

Після успішного закінчення навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка. Оцінку рівня організації навчання, його ефективності та якості слухачі надають на підсумкових заняттях та в автоматизованій системі тестових моніторингів.

Напрями програм навчання

Напрями програм навчання

та посадові категорії слухачів для підвищення кваліфікації

в навчальному Центрі післядипломної освіти на 2017-2018 рр.

№ з/п Напрям навчання Категорія слухачів
1         Шляхи удосконалення організації, нормування та оплати праці Начальники, заступники начальників, фахівці служб організації праці, заробітної плати та структур управління, начальники відділів (секторів) та фахівці з організації та нормування праці дирекцій та структурних підрозділів залізниць
2         Шляхи удосконалення контролю за станом охорони праці, виробничого травматизму та пожежної безпеки на залізничному транспорті Фахівці з охорони праці структурних підрозділів залізниць
3         Удосконалення процесу перевезень на залізницях в сучасних умовах Фахівці відділів станцій служб перевезень, відділів перевезень ДН, начальників, головних інженерів, заступників начальників станцій, 1 та 2 класу, інженерів по ТРА дирекцій і станцій, інженерів станцій
4         Фінансово-економічна діяльність залізничної галузі в умовах реформування галузі Начальники, заступники начальників фінансово-економічної служби, начальники відділів та фахівці фінансово-економічної служби, керівники та фахівці фінансово-економічних відділів служб та дирекцій, економісти структурних підрозділів
5         Організація ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності з урахуванням реформування галузі Фахівці фінансово-економічних відділів служб (бухгалтери), головні бухгалтери, заступники головних бухгалтерів структурних підрозділів залізниць
6         Оптимізація тарифного регулювання у сфері вантажних перевезень в умовах трансформаційних процесів на ЗТ Начальники товарних контор, старших товарних касирів (станцій ЄтехПД)
7         Удосконалення роботи з організації підготовки та професійного розвитку персоналу Фахівці відділу служби кадрової та соціальної політики (з навчання), інженери з підготовки кадрів, фахівці структурних підрозділів в обов’язки яких входить робота із підготовки кадрів
8         Удосконалення роботи персоналом на залізничному транспорті Керівники та фахівці відділів служби кадрової та соціальної політики (кадри, соціальний та нагород) начальники відділів, помічники начальників (заступники начальників) підприємств, дирекцій, структурних підрозділів з кадрів, старші інспектори, інспектори з кадрів
9         Удосконалення комерційної роботи у сфері вантажних перевезень на залізничному транспорті

 

Фахівці комерційних відділів дирекцій залізничних перевезень, заступники начальників станцій з вантажної та комерційної роботи, начальники вантажних районів, фахівці станцій з вантажної та комерційної роботи, ревізори комерційні, фахівці служб комерційної роботи з розшуку вантажів, актово-претензійної роботи, митного оформлення
10      Удосконалення форм і методів корпоративного контролю з безпеки руху поїздів Головні ревізори (в т.ч. УРБ), заступники головних ревізорів, ревізори з безпеки руху
11      Функціонування галузевої статистики в умовах реформування залізничного транспорту. Етапи вдосконалення статистичної роботи при впровадженні інформаційних технологій Начальники, фахівці регіональних відділів статистики, начальники, заступники начальників, фахівці відділів служб статистики, начальники, заступники начальників служб статистики
12      Розвиток логістики на залізничному транспорті в умовах реформування Начальники,заступники, головні інженери служби комерційної роботи та маркетингу та механізованої дистанції вантажно-розвантажувальних робіт, начальники та фахівці відділів організації комерційної роботи та умов перевезень, маркетингу та аналізу вантажних перевезень, контролю за розрахунками за вантажні перевезення, фахівці з розширення ринків збуту, з планування вантажної роботи, по роботі з вагонними парками
13      Посилення безпеки об’єктів інфраструктури залізниць та удосконалення технології охорони вантажів Керівники та фахівці підрозділів воєнізованої охорони
14      Впровадження нових технологій ведення відбудовних робіт Керівники та  майстри відбудовних поїздів
15      Організація роботи з управління майновими і земельними ресурсами Фахівці служб з управлінь майнових і земельних ресурсів
16      Ефективність впровадження екологічно безпечних технологій на залізничному транспорті Фахівці з екології

 

17      Удосконалення методів та організація контрольно-ревізійної роботи на ЗТ Фахівці служб контролю і внутрішнього аудиту
зразки документів

Зразок листа – заявки на підвищення кваліфікації

(подається на  фірмовому бланку підприємства)

контакти

04071, Україна, м. Київ, вул. Івана Огієнка, буд 19

Навчальний центр післядипломної освіти

Державного університету інфраструктури та технологій

e-mail: ncpo_detut@ukr.net

тел. (044) 591-51-67

тел. (044) 5-33-13 – директор НЦПО Чернова Людмила Олександрівна

тел. (044) 591-51-33 – навчальний відділ з підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів «Укрзалізниці»